Меню

Застраховка за анулация на самолетен билет

Застраховка за анулация на самолетен билет

eSky предлага два вида застраховки при пътуване извън страната – Туристическа застраховка и Застраховка за отмяна на самолетен билет.

В случай, че пътуването не може да се осъществи, поради непредвиден здравословен проблем на пътника или член на неговото семейство, туристическата застраховка влиза в сила, но покрива направените разходи за закупения билет само до стойност 500 евро.

Ако обаче сте закупили застраховка от втория тип, то в такива случаи застрахователят ще изплати направените от Вас разходи за покупка на самолетен билет до 5000 евро.


Забележка: Застрахователната сума по това покритие е посочена в Застрахователната полица, като отговорността на Застахователя е ограничена до сумата от 5 000 евро (или тяхната равностойност в друга валута).


По това покритие Застрахователят ще възстанови до застрахователната сума, документално доказаните разходи, които Застрахованият е законово задължен да плати на туроператора, в случай на отмяна на самолетен билет за редовен полет на лицензирана авиокомпания, направена от застрахования преди началото на полета. Застрахователят заплаща на застрахования и за направените разходи във връзка с отмяната на самолетен билет за редовен полет, които не подлежат на възстановяване на друго основание, като платени депозити за хотелско настаняване и извършени авансови плащания за транспорт, свързани с пътуването. Платимото обезщетение по това покритие не може да надвишава застрахователната сума по това покритие, посочена в застрахователната полица.

Покритието се прилага към самолетни билети за редовен полет на всички лицeнзирани авиокомпании, закупени чрез туроператор или туристически агент.

Застрахователният договор, включващ покритието „Отмяна на самолетен билет”, трябва да бъде сключен не по-късно от 72 часа преди датата на резервация на самолетен билет и плащане на застрахователната премия, но не по-късно от времето на полета.

Това покритие се предоставя само в случаите, когато Застрахованият няма сключена друга застраховка покриваща този риск.

Застрахователят ще възстанови документално доказаните разходи, направени от застрахования вследствие отмяната на самолетен билет за редовен полет, само при условие, че тази отмяна е в резултат на:

- злополука, телесно увреждане или хоспитализация в резултат на заболяване или злополука на застрахования, препятстващи пътуването;

- заболяване на застрахования, препятстващо пътуването и не предполагащо възстановяване преди плануваното пътуване;

- заболяване или злополука на член на семейството на застрахования, изискващо незабавно хоспитализиране и не предполагащо възстановяване преди плануваното пътуване на застрахования, или изискващо присъствието на застрахования на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване;

- смърт на застрахования или на член на семейството му;

- увреждане жилището на застрахования на територията на Република България или на държавата на постоянно пребиваване, в резултат на случайни събития (природно бедствие, пожар или престъпление) преди започване на пътуването, което изисква присъствие на застрахования във връзка с действията, предприети от компетентните правоохранителни органи.

Изключения

Застрахователят не се ангажира:

- при отмяна на самолетен билет, вследствие на медицински указания срещу пътуването на застрахования или препоръки той да бъде подложен на лечение в болница, които са направени преди резервацията на самолетния билет;

- при отмяна на самолетен билет, вследствие на усложнения и влошаване на здравословното състояние на застрахования, които са съществували преди сключване на застраховката, както и при хронично заболяване;

- в случаите, когато събитията, вследствие на които е отменен самолетния билет, са умишлено предизвикани или причинени от застрахования или са в резултат на груба небрежност;

- при отмяна на полета в резултат на бременност и всякакви свързани с нея последици, включително прекъсване на бременност (аборт), освен ако не е извършен, с цел запазване живота и здравето на застрахования;

- при отмяна на полета в резултат на инвитро или лечение на безплодие;

- при отмяна на пътуването на застрахования от работодател или промяна на датите на пътуване от застрахования;

- при отмяна на билет за чартърен полет;

- при липса на уведомление в писмена форма на туроператора за отмяната на самолетния билет и причините за това.

Вижте още полезна информация във видеото: 

Вижте още:

Отмяна и прекратяване на застраховката

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!