Меню

Покрития на туристическата застраховка

Покрития на туристическата застраховка

Сумата за закупуване на туристическа застраховка се изчислява автоматично и зависи от броя на застрахованите лица, обхванати от застрахователния договор и продължителността на пътуването.Туристическата застраховка може да бъде закупена за период от 1 до 365 дни.

Покритие на туристическата застраховка

Застрахователна сума за едно застраховано лице в Евро

Медицински разноски в чужбина и Асистанс

€ 150 000

Трайна загуба на трудоспособност в резултат на Злополука

€ 6 000

Смърт в резултат на Злополука

€ 6 000

Загуба, кражба или повреда на багаж

€ 1 000

Забавяне на багаж повече от 4-ри часа

€ 250

Забавяне на полета повече от 4-ри часа

€ 150

Лична отговорност – телесни наранявания

€ 200 000

Лична отговорност – имуществени щети

€ 10 000

Отмяна на самолетен билет

€ 500

24-часов център за асистанс Travel Guard

+

Транспортиране на застрахованото лице до Република България или държавата на постоянно пребиваване

без лимит

Репатриране на тленни останки на застрахованото лице

без лимит

Разходи за търсене и спасяване в планина и море

€ 6 000

 

Застраховка за анулация на билет:

Застрахователно покритие

Застрахователната сума за всички лица, обхванати от споразумението, в евро

Застрахователни разходи за анулация на самолетен билет

3 % от цената на билета на всеки застрахован

 

Вижте още: 

Какво включва туристическата застраховка

 

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!