Меню

Полезна информация при работа със сайта

Полезна информация при работа със сайта

Като онлайн търговец на туристически услуги eSky е обект на множество различни и специфични правила и изисквания с оглед защитата и сигурността на потребителите.

eSky се стреми да регулира взаимоотношенията си с потребителите възможно най-ясно и прозрачно, като едновременно с това съблюдава и защитава техните права и интереси. Съветваме всеки наш потребител да се запознава подробно със своите права и и задължения при ползване на сайта.

Общи условия

Един от най-важните документи са Общите условия на eSky. В тях подробно са описани правата и задълженията на всяка страна при работа със сайта и мобилното приложение, както и при покупка и резервация на различни услуги.

Общите условия на eSky са достъпни по всяко време на адрес https://www.esky.bg/uslovia или в мобилното приложение.   

В тях ще намерите подробно описани всички процеси, продукти и услуги, предлагани от eSky, както и правата и задълженията, произтичащи от възникналите взаимоотношения между потребителя и eSky.

Забележка: При всеки възникнал спор, който не може да бъде уреден от настоящите общи условия, потребителите могат да се обърнат към следния орган за алтернативно решаване на потребителски спорове:

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

На следния адрес може да намерите и списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки на ЕС, достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Политика за поверителност

Всеки потребител на сайта ни може да бъде спокоен, че всички дейности на фирма eSky се извършват съобразно Закона за защита на личните данни, както и съобразно законите, отнасящи се до защитата на данни в интернет.

Повече информация може да видите в Политиката за поверителност, в която ясно са упоменати правата и задълженията на eSky като администратор на лични данни. В нея са посочени целите и периодът, за който eSky обработва личните ви данни, категориите лица, които могат да имат достъп до тях, както и вашите права във връзка с обработката им.

Политиката за поверителност е актуализирана с оглед необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR.

Сигурност на данните

Не на последно място eSky се грижи за сигурността на всички данни, предоставени на сайта и мобилното приложение. За целта използваме технологии, осигуряващи най-високи стандарти на защита при обработка както на лични данни, така и на данни от банкови карти. Повече за сигурността на данните при ползване на сайта и приложението на eSky вижте ТУК.

Съветите в този раздел от сайта са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорност на eSky.bg.

Откри ли необходимата информация? Да | Не
Смятам, че информацията е:
Благодарим за обратната връзка!